Newyddion Diwydiant

 • SPC PLANK (Lloriau Vinyl Plank) A SEFYDLWYD AR Y STAIR

  Gellir hefyd gosod planc finyl SPC yn hawdd ar risiau, a bydd paru'r grisiau â'r ystafell yn sicrhau gwell dyluniad cyffredinol. Ar gyfer Project yn DUBAI AMER KALANTER VILLA, rydym wedi defnyddio cod lliw SPC PLANK SCL010 ar gyfer yr ystafell gyfan gan gynnwys grisiau. Fe wnaethon ni hefyd ychwanegu grisiau n ...
  Darllen mwy
 • SUT I GOSOD PLANC SPC (Lloriau Vinyl Plank) YN SAFLE CURVE?

  Mae ein Prosiect YONGDA PLAZA SHANGHAI diweddar yn profi bod planc SPC yn addas iawn ar gyfer ardal y gromlin. Mae gosod lloriau finyl ar gyfer safle cromlin yn cymryd mwy o amser na'r ardal arferol, ond nid yw'n anodd iawn a'r unig gam ychwanegol yw torri dau ben y SPC yn gromlin. ...
  Darllen mwy
 • Sut i Ddiheintio Carped

  Mae llawer o gartrefi wedi'u gosod â charped, gan fod carped yn gyffyrddus i gerdded arno ac yn rhad o'i gymharu â mathau eraill o loriau. Mae baw, budreddi, germau a halogion yn casglu mewn ffibrau carped, yn enwedig pan fydd anifeiliaid yn byw mewn cartref. Gall yr halogion hyn ddenu chwilod ac achosi'r rhai sy'n byw yn y ...
  Darllen mwy